Sunday, September 11, 2016

Shri. Nisar ahmed was the chief speaker of 2011 MAGJ Lecture series !

ಮೈಸೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಬಯಿ  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಹಬ್ಬದ ನೆನಪಿನ    ಭಾಷಣ ಮಾಲೆ.

ವರ್ಷ ೨೦೧೧, ಜನವರಿ, ೩೦   !  .


                                               ಸ್ಥಳ : ಮೈಸೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್,  ಮುಂಬಯಿ                     ಆಹ್ವಾನಿತ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣ ಕಾರರು  : ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀ. ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ರವರು 
                   ಸಮಾರಂಭದ  ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ ನವಿಲೇಕರ್ ಮಾಡಿದರು

                    ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ. ಎಚ್. ಆರ್. ಎಲ್, ಹಾಗೂ  ಡಾ.ಗಣೇಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ,
                                              ಶ್ರೀ. ನಿಸಾರ್   ಅಹಮದ್ ರವರ ಜೊತೆ
                             ಉಪನ್ಯಾಸದ ಬಳಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು

ಮುಂಬಯಿ  ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 

Some of the photos of the function.No comments: