Saturday, June 16, 2018

The Mysore Association Mumbai & Rangayana, Mysore, organised Kannada drama festival !

Two dramas were :

1.  Shikari, 16th, June 2018, Sat, at 6 pm Yashawant Chittal's novel. Dramatisation & Direction : Prakash Belawadi.

2. Chirebandi wade, on 17th, June, 2018, Sun.  at 7 p.m. Original writer in Marathi : Mahesh Elkunchwar. Kannada translation : Maruti Shaanbhag.  Direction : Pramila Bengre

Dr. B. R. Manjunath, noted Actor, Writer, and Director of Mumbai, formally introduced the Director of the drama.

Shri. Yashwant chital & Shri. Belawadi 

                                             

2nd day, 17th, Sunday,  June, 2018.

Drama : 'Chirebandi Wade'.

Original Marathi play By : Mahesh Elkunchwar,

Kannada translation by :

Maruthi Shaanbhag.

Director : Pramila Bengre.

Courtesy : Rohan Bantwal, Daiji world.
Tuesday, February 13, 2018

ಹೊರನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರ ದ್ವಿತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ, ೧೦ ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೮ ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಮುಂಬಯಿನಗರದ ಅಂಧೇರಿ (ಪ) ದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಗವೀರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.

ಹೊರನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರ ದ್ವಿತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ, ೧೦ ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ೨೦೧೮ ರ ಶನಿವಾರದಂದು  ಮುಂಬಯಿನಗರದ  ಅಂಧೇರಿ (ಪ) ದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಗವೀರ ಭವನದ,  ಶ್ರೀಮತಿ  ಶಾಲಿನಿ ಜಿ.  ಶಂಕರ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.

ಸಂಗೀತ ವಿದುಷಿ. ಶ್ರೀಮತಿ, ಶ್ಯಾಮಲಾ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೂ  ತಂಡದಿಂದ ದೇವಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 
ಮುಂಬಯಿ ನಗರದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಗಳು  :
ವರದಿಗಾರರು : ಶ್ರೀ. ರಾನ್ಸ್ ಬಂಟವಾಳ್ ರವರಿಂದ :