Tuesday, November 23, 2010

’ಹರಿ ಭಕ್ತಿ ಸಾರ ’- ಡಾ. ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಗಾಯನ :
೨೦೧೦ ರ ನವೆಂಬರ್, ೨೭, ಶನಿವಾರದಂದು,
ನಾಟಕಗಳು :
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ’ಅನೇಕ ನಾಟಕ ತಂಡ ”ದವರಿಂದ,  "ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ರಿಹರ್ಸಲ್ಲು"
’ಅಂಬೆ -ಅಂಬಿಕೆ’ ನಾಟಕ, 
ಸನ್,  ೨೦೧೦ ರ,  ಡಿಸೆಂಬರ್, ೦೫, ರವಿವಾರ ಸಂಜೆ, ೭ ಗಂಟೆಗೆ,